Regulamin

 

WARUNKI I ZASADY
SPRZEDAŻY DROGĄ INTERNETOWĄ ORAZ W

SKLEPIE INTERNETOWYM M-GLASS.PL

-REGULAMIN-


Sklep Internetowy m-glass.pl działający pod adresem http://www.m-glass.pl jest platformą prowadzoną przez:

M-GLASS Michał Stochel
ul. Krakowska 4
42-200 Częstochowa
NIP: 949-19-91-392


biuro@m-glass.pl
tel./fax: (+48) 343246039
tel. kom.: (+48) 692065110

§ 1.
Warunki realizacji zamówienia


1. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://www.m-glass.pl. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji w systemie Sklepu Internetowego m-glass.pl podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

2. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym m-glass.pl.

3. Sklep m-glass.pl zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.

4. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

5. Sklep m-glass.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się w sklepie.

6. Sklep Internetowy m-glass.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

§ 2.
Ceny towarów


1. Sklep Internetowy m-glass.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://www.m-glass.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny w Sklepie Internetowym m-glass.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego      m-glass.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie http://www.m-glass.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

5. Sklep Internetowy m-glass.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§ 3.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia


1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:

  • osobiście w punkcie firmy M-Glass  w  Częstochowie 42-200 ul. Krakowska 4
  • gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej. W przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru i prowadzi je pracownik firmy spedycyjnej Siódemka  lub pracownik Poczty Polskiej S.A.
  • przelewem elektronicznym, bankowym lub za pośrednictwem systemu platnosci.pl (za pomocą kart kredytowych i płatności z banków) potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję.
  • W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia.

2. Dane dotyczące przelewu bankowego na konto:

  • Nazwa banku: ING BANK ŚLĄSKI
  • Numer konta: 09 1050 1142 1000 0090 7297 5361
  • Tytuł przelewu: Zapłata za …(nr zamówienia + data)3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych dla towarów, które są dostępne w magazynie.

4. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia, wraz z dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny).

§ 4.
Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)


1. Sklep Internetowy  m-glass.pl w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

2. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem firmy M-Glass tel./fax: (+48) 34 324 60 39, tel. kom. (+48) 692065110, e-mail: biuro@m-glass.pl

3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

4. Wszystkie struktury szklane: (ścianki mobilne, drzwi, prysznice) zakupione bez opcji montażu nie podlegają reklamacji z powodu usterek mechanicznych


5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy m-glass.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi Sklep Internetowy m-glass.pl w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.

7. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie spisania ze spedytorem protokołu reklamacyjnego.

 

§ 5.
Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru


1. Klient może dokonać zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny, jeżeli w terminie 14 dni od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia złoży stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwróci odebrany towar.

2. Produkty nie widniejące w sklepie internetowym m-glass.pl a zamawiane na indywidualne zamówienie nie podlegają zwrotowi.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy także opakowania.

2. Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego Produktu.

§ 6.
Dane osobowe


1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym m-glass.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. W tym celu administrator danych zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym m-glass.pl. Zgodnie z ww. ustawą przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego m-glass.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. W celu skasowania danych prosimy o kontakt.

§ 7.
Postanowienia końcowe


1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego m-glass.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego m-glass.pl. nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym m-glass.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym m-glass.pl

4. Sklep Internetowy m-glass.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 26.07.2010r.

7. Sklep Internetowy m-glass.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie http://www.m-glass.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Kontynuuj